VIVID T8

VIVID T8

(2.EL)

Vivid kardiyak.
Hizmet paylaşımı.
Mükemmel performans için bir araya getirildi.

Vivid™ T8’de, GE Vivid sistemlerinin ispatlanmış kardiyak görüntüleme becerilerini alıp LOGIQ™ sistemlerinin olağanüstü hizmet paylaşımı performansı ile birleştirdik.

Bunun sonucunda, her iki sistemin en iyi özelliklerinden bazıları, son derece değerli tek bir hibrit kardiyovasküler ultrason sisteminde bir araya getirilmiş oldu: Sağlam, güvenilir, dayanıklı ve zengin özelliklere sahip ancak ulaşılabilir ve kolayca kullanılabilir bir sistem.

 

Kardiyak IQ İşlevleri

 • Doku Hızı Görüntüleme

  Sol ventrikül işlevinin kantifikasyonu için hareketli kalp dokusundan dinamik bilgi yakalar.
 • Otomatik EF 2.0*

  2D leke izleme algoritmasına ve Simpson’a dayalı ikinci nesil otomatik EF ölçüm aracı
 • Otomatik İşlev Görüntüleme (AFI) 2.0*

  Sol ventriküler duvar hareketini değerlendirme ve kantifikasyon için kullanılan bu ikinci nesil araç, 2D transtorasik ve TEE verilerine uygulanabilir. Entegre Otomatik EF işlevi sayesinde uygulamadan çıkmadan ejeksiyon fraksiyonunu hesaplayabilirsiniz.
 • Transözofageal Ekokardiyografi*

  Müdahale prosedürlerini güvenle yönlendirin. Vivid T8 TEE probu 6Tc-RS ve 9T-RS; Vivid S6, Vivid S5, Vivid i/q, Vivid iq ve bir adaptör aracılığıyla Vivid E9 ile uyumludur.
 • SmartStress*
  Otomatik, leke izleme ROI aracı kullanarak sol ventriküler ejeksiyon fraksiyonunu otomatik olarak değerlendirir.

Sanal Konveks

B-Flow

Kan Akışı Görüntüleme

Kan akışı verilerini görüntülemek için bir sinyal işleme algoritması kullanarak kan akışı dinamiklerinin gelişmiş bir şekilde görüntülenmesini sağlar.

Otomatik IMT

LOGIQview

VIVID T8 Probları

Kapsamlı prob seçimi*

 

Vivid T8 kardiyak görüntüleme için 3Sc-RS probu, 6S-RS probu, 9T-RS probu, 12S-RS probu ve P2D-RS probu sunar.

 

Ayrıca 4C-RS probu, 8C-RS probu, E8C-RS probu, 9L-RS probu, L8-18i-RS probu ve 12L-RS probu dahil olmak üzere çok yönlü hizmet paylaşımı prob seçimi bulunmaktadır.

Scroll to Top